↑ Επιστροφή σε Παρουσιάσεις

Πρώτες βοήθειες

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-2015, στα πλαίσια ενδοσχολικής επιμόρφωσης, φίλη του σχολείου μας παρουσίασε στο προσωπικό του Ειδικού Σχολείου μαθήματα Πρώτων Βοηθειών.

100_1651 100_1653 100_1656