↑ Επιστροφή σε Προγράμματα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Συνεργαζόμαστε, Κατασκευάζουμε, Διασκεδάζουμε

Οι μαθητές στα πλαίσια του Πολιτιστικού Προγράμματος «Εκπαιδευτική Ρομποτική: Συνεργαζόμαστε, Κατασκευάζουμε, Διασκεδάζουμε» ασχολήθηκαν με την εκπαιδευτική ρομποτική, εργάστηκαν ομαδικά με θέμα την ανακύκλωση για να δώσουν λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα μιας συμμαθήτριάς τους και συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής FLL2016.

Η υλοποίηση του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων παρουσιάζεται ΕΔΩ και η συμμετοχή των μαθητών στο διαγωνισμό παρουσιάζεται ΕΔΩ.