↑ Επιστροφή σε Το σχολείο μας

Το προσωπικό του σχολείου μας

Σχολικό Έτος 2017-2018

Κασκανιώτης Ανδρέας Π.Ε.70, Διευθυντής Εμμανουηλίδου Αθανασία Π.Ε 60, Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου Δάικος Ζήσης Π.Ε.11 Ελευθερούδη Ανθή Π.Ε.71 Χρυσούλα   Ρήγα  Π.Ε.71 Αθανασία Γιώργη  Π.Ε.71 Σαβλίδου Βικτώρια Π.Ε.71 Παπαδοπούλου Φωτεινή Π.Ε.71 Κολέντση Μαρία Π.Ε 08 Τζήκα-Μπέκα Δήμητρα Π.Ε 32 Κατσιόλα Στεργιανή Π.Ε30 Βουλιώτη Χρήστο Π.Ε 21-26 Βεζάση Ευθύμη Π.Ε 28 Παντούλη Ευθαλία-Μαρία Π.Ε 23 Δροσοπαναγιώτη Μαρία-Άννα Δ.Ε.1- Ε.ΒΠ …

Δες τη σελίδα »

Σχολικό Έτος 2016-2017

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ανδρέας Κασκανιώτης ΠΕ70, Διευθυντής του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ανθή Ελευθερούδη ΠΕ71, Δασκάλα Βιολέτα Ευγενιάδου ΠΕ71, Δασκάλα Σόφη Σπύρου ΠΕ71, Δασκάλα Παναγιώτης Κουκουρίκος ΠΕ71, Δάσκαλος Στέλλα Γερασίμου ΠΕ71, Δασκάλα Βασιλική Καλαμάκη ΠΕ71, Δασκάλα Ευγενία Μαντατζή ΠΕ11, Γυμνάστρια Αθανασία Εμμανουηλίδου ΠΕ60, Προϊσταμένη του Ειδικού Νηπιαγωγείου Ελένη Πατουκά ΠΕ60.50, Νηπιαγωγός Ειρήνη Παγώνη ΠΕ60.50, Νηπιαγωγός Ιωακείμ Κοτσιμπέλη …

Δες τη σελίδα »

Το προσωπικό του σχολείου μας

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ανδρέας Κασκανιώτης ΠΕ70, Διευθυντής του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ανθή Ελευθερούδη ΠΕ71, Δασκάλα Δώρα Μανιφάβα ΠΕ71, Δασκάλα Βιολέτα Ευγενιάδου ΠΕ71, Δασκάλα Σόφη Σπύρου ΠΕ71, Δασκάλα Παναγιώτης Κουκουρίκος ΠΕ71, Δάσκαλος Κυριακή Χαΐνογλου ΠΕ70.50, Δασκάλα Ευγενία Μαντατζή ΠΕ11, Γυμνάστρια Αθανασία Εμμανουηλίδου ΠΕ60, Προϊσταμένη του Ειδικού Νηπιαγωγείου Ελένη Πατουκά ΠΕ60.50, Νηπιαγωγός Δήμητρα Τουπλικιώτη ΠΕ60.50, Νηπιαγωγός Χρήστος Βουλιώτης …

Δες τη σελίδα »