↑ Επιστροφή σε Προγράμματα

Γνωρίζω το σώμα μου

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγωγής υγείας, υλοποιήθηκε πρόγραμμα με τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου»

DSC04930 DSC05102 DSC05072 DSC04946 DSC04954 DSC05046