↑ Επιστροφή σε Προγράμματα

Εργονομία και ασφάλεια

Στα πλαίσια του προγράμματος «Εργονομία και ασφάλεια», που υλοποίησε ο φυσικοθεραπευτής του σχολείου, οι μαθητές μίας τάξης διδάχθηκαν τη σωστή εργονομία σε διάφορες καθημερινές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές ήταν το σωστό κάθισμα στο θρανίο, η σωστή εργονομική χρήση του υπολογιστή και η σωστή χρήση της σχολικής τσάντας. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές κάθονταν σε θεραπευτικές μπάλες αντικαθιστώντας τις συμβατικές καρέκλες. Η αντικατάσταση αυτή είχε εμφανή αποτελέσματα τόσο στη σωστή στάση όσο και στο μαθησιακό κομμάτι. Αυτό διότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι σε γνωσιακή και συμπεριφορική εγρήγορση όταν επιδρούν σε αυτόν αισθητικοκινητικά ερεθίσματα.

IMG_20160317_085058 100_3412 100_3411 100_3410 100_3339 100_3307