↑ Επιστροφή σε Το σχολείο μας

Ειδικό Δημοτικό

Το Ειδικό Δημοτικό, διευθύνεται από τον Ανδρέα Κασκανιώτη λειτουργεί ως εξαθέσιο με 31 μαθητές και στελεχώνεται ως επί το πλείστον από Εκπαιδευτικό, Ειδικό κπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που κάθε χρόνο προσέρχονται, ενημερώνονται, υποστηρίζονται και εργάζονται πρόθυμα και δημιουργικά για τους μαθητές μας.