↑ Επιστροφή σε Προγράμματα

Του προσώπου τα γυρίσματα

Κατά το σχολικό έτος 2015-2016  τα παιδιά μας συμμετείχαν στο πρόγραμμα: «Του προσώπου τα γυρίσματα» . Μέσα από σχετικές δραστηριότητες οι μαθητές μάθανε

  • να εκφράζουν τα συναισθήματα της χαράς, της λύπης και του θυμού
  • να τα διαχειρίζονται με σωστό  τρόπο και
  • να τα διακρίνουν ανάλογα με τις εκφράσεις του προσώπου κυρίως 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA