↑ Επιστροφή σε Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

http://www.minedu.gov.gr/

 

 

Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

http://kmaked.pde.sch.gr/

 

 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χαλκιδικής

http://dipe.chal.sch.gr/

 

 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

http://www.iep.edu.gr/

 

 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

http://www.sch.gr/