Γεωργική σχολή

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2012-2013, το σχολείο μας επισκέφτηκε τη «Γεωργική σχολή» στη Θεσσαλονίκη.

100_4650 100_4652 100_4675 100_4679 100_4720 100_4747 100_4749 100_4795