Σχολικό Έτος 2017-2018

Κασκανιώτης Ανδρέας Π.Ε.70, Διευθυντής

Εμμανουηλίδου Αθανασία Π.Ε 60, Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου

Δάικος Ζήσης Π.Ε.11

Ελευθερούδη Ανθή Π.Ε.71

Χρυσούλα   Ρήγα  Π.Ε.71

Αθανασία Γιώργη  Π.Ε.71

Σαβλίδου Βικτώρια Π.Ε.71

Παπαδοπούλου Φωτεινή Π.Ε.71

Κολέντση Μαρία Π.Ε 08

Τζήκα-Μπέκα Δήμητρα Π.Ε 32

Κατσιόλα Στεργιανή Π.Ε30

Βουλιώτη Χρήστο Π.Ε 21-26

Βεζάση Ευθύμη Π.Ε 28

Παντούλη Ευθαλία-Μαρία Π.Ε 23

Δροσοπαναγιώτη Μαρία-Άννα Δ.Ε.1- Ε.ΒΠ

Ηλιάδου Μαρία Δ.Ε.1- Ε.ΒΠ