»

Ιουν 16

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας

Λίγα λόγια για το σχολείο μας

 

     Το Ειδικό Σχολείο Ν. Προποντίδας, έχει έδρα στην Πορταριά Χαλκιδικής και αποτελείται από δύο συστεγαζόμενες και άριστα συνεργαζόμενες σχολικές Μονάδες, το Ειδικό Δημοτικό και το Ειδικό Νηπιαγωγείο.

      Στο Ειδικό Νηπιαγωγείο φοιτούν νήπια από το 4ο μέχρι το 7ο έτος της ηλικίας τους, ενώ στο Ειδικό Δημοτικό φοιτούν μαθητές μέχρι το 14ο  ή 15ο έτος της ηλικίας τους. Στο Ειδικό Δημοτικό λειτουργούν, μία Προκαταρκτική τάξη, καθώς και οι τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ,΄ Ε΄ και ΣΤ.

     Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο κατά τα τελευταία 10 έτη, διευθύνεται από τον Ανδρέα Κασκανιώτη και στελεχώνεται με Δασκάλους Ειδικής Αγωγής, Γυμνaστή, Θεατρολόγο, Δασκάλα Καλλιτεχνικών, Μουσικό, Πληροφορικό, Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο, Λογοθεραπευτή, Φυσιοθεραπευτή και από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

       Το Ειδικό Νηπιαγωγείο και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Γενικής εκπαίδευσης και εγγράφονται μαθητές των οποίων η φοίτηση τους καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη στα σχολεία τυπικής εκπαίδευσης ή στα τμήματα ένταξης, λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους.

     Στο σχολείο μας εφαρμόζονται από το εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, προσαρμοσμένα αναλυτικά και διδακτικά προγράμματα. Επίσης, υλοποιούνται προγράμματα που στοχεύουν στην αυτονομία και αυτοεξυπηρέτηση, στην  ενσωμάτωση στην κοινωνία, στην κατανόηση του περιβάλλοντος και της καθημερινότητας και στην ενίσχυση του αυτοσυναισθήματος. Γίνονται εξατομικευμένες υποστηρικτικές παρεμβάσεις λογοθεραπείας, φυσιοθεραπείας ψυχοκίνησης, κοινωνικής ένταξης και ψυχολογικής παρέμβασης, στήριξης και ενδυνάμωσης.

 

Το Ειδικό Σχολείο Ν. Προποντίδας γίνεται χώρος υποδοχής αλλά και αποδοχής, μαθητών με διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες, κάνοντας τα παιδιά να το νιώθουν σαν δεύτερο σπίτι τους.